Home / Disclaimer

Meer weten over ons?

OF BEL ONS: 0297 514 714

Disclaimer

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootste mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. HITMA UltraPure B.V. staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie. Alle intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie behoren toe aan HITMA UltraPure B.V.  


HITMA UltraPure B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Door het aanvragen van onze nieuwsbrief verstrekt u gegevens over uzelf. HITMA Beheer b.v. (de moedermaatscahppij van HITMA UltraPure B.V.) is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven dan die binnen de bedrijven van HITMA Beheer B.V. verstrekt. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

 

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. HITMA UltraPure B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites,  omdat deze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door HITMA UltraPure B.V. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die HITMA UltraPure B.V. aan de website besteedt, kan HITMA UltraPure B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gepresenteerde informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet als advies. HITMA UltraPure B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HITMA UltraPure B.V.